Huisartsengroepspraktijk Hommesplein

Dr. J.H. Hommesplein 33
9671CZ Winschoten
(0597) 42 34 56

Vergoeding van huisartsenzorg

Wat is het verplichte eigen risico?

Via de basisverzekering heeft elke volwassene in 2024 een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering van €385. Dat betekent dat je de eerste €385 die je aan zorgkosten maakt, zelf moet betalen. Pas daarna betaalt je zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt per persoon en is niet overdraagbaar.

Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie en hebben daarom géén eigen risico.

Uw bezoek aan de huisarts

Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling waar hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico.
Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:

- de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
- de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst
- laboratoriumonderzoek (bloedonderzoek, urinekweken, SOAtesten etc.) of rontgenonderzoek dat de huisarts u voorschrijft

Let op bij spoedeisende hulp: voor een bezoek aan de huisarts of de huisartsenpost geldt geen eigen risico. Voor een bezoek aan de spoedeisende hulp van het ziekenhuis wel. Het is dus verstandig om voor medische hulp - behalve als er sprake is van een levensbedreigende situatie - eerst naar de huisarts of de huisartsenpost te gaan. Als het nodig is, verwijst de huisarts door naar het ziekenhuis.