Huisartsengroepspraktijk Hommesplein

Dr. J.H. Hommesplein 33
9671CZ Winschoten
(0597) 42 34 56

Assistentes

De assistentes zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke gang van zaken in de praktijk en verzorgen het contact tussen u en uw huisarts. Om die taak op de juiste wijze uit te voeren, hebben zij soms informatie van u nodig. Daarom vragen zij u naar de reden van de afspraak voor het spreekuur of huisbezoek. Op die manier kunnen zij de agenda zo efficiënt mogelijk indelen. Denkt u langer dan 10 minuten voor een afspraak nodig te hebben, wilt u dat dan aangeven?

De assistentes kunnen beoordelen of uw komst urgent is of wellicht juist onnodig.  Bepaalde vragen kunnen de assistentes direct beantwoorden. Dit uiteraard op basis van instructies en onder toezicht van uw huisarts.

U kunt ook bij de assistente terecht voor uitstrijkjes, injecties, wondbehandeling, oren uitspuiten, tapen etc. Omdat deze handelingen veel tijd in beslag nemen gebeurt dit alles volgens afspraak.