Huisartsengroepspraktijk Hommesplein

Dr. J.H. Hommesplein 33
9671CZ Winschoten
(0597) 42 34 56

Huisregels

Huisregels:

-    Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag, zowel fysiek als mondeling, wordt niet getolereerd

-    Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy

-    Roken, alcohol, drugs en wapenbezit is verboden

-    Huisdieren (met uitzondering van hulphonden) zijn niet toegestaan

-    Telefoneren in de wachtkamer kan storend zijn. Gelieve in de hal of buiten te telefoneren

- Bij calamiteiten moet u de aanwijzingen van de medewerkers van de huisartsenpraktijk opvolgen.

- Zonder geldige reden mag u niet in de praktijk aanwezig zijn

 

Wanneer deze regels niet nageleefd worden kan de huisarts u de toegang tot de praktijk ontzeggen. Bij diefstal, geweld en ander ongeoorloofd gedrag doet de huisarts aangifte bij de politie. 


De huisarts of zijn mederwerkers zijn niet aansprekelijk bij schade, verlies of diefstal van eigendommen.