Huisartsengroepspraktijk Hommesplein

Dr. J.H. Hommesplein 33
9671CZ Winschoten
(0597) 42 34 56

Folder

Vooraf
Hartelijk welkom in onze praktijk.

Wij willen u graag zo goed mogelijk van dienst zijn en vragen u daarom de volgende informatie over onze werkwijze te lezen.

Praktijktijden
De praktijk is op werkdagen geopend van 8-17 uur.

Huisartsen
In de praktijk zitten meerdere huisartsen die op verschillende dagen werken. Wij vinden persoonlijk en goed contact belangrijk, daarom zien we het liefst dat u zoveel mogelijk bij één huisarts blijft. Het kan voorkomen dat u bij niet spoedeisende klachten niet voor dezelfde dag een afspraak krijgt maar op het spreekuur bij uw huisarts op een andere dag.

Voor dringende situaties kunt u in afwezigheid van uw huisarts uiteraard wel dezelfde dag bij één van de andere artsen van de groepspraktijk terecht.

Assistentes
De assistentes zijn verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke gang van zaken in de praktijk en verzorgen het contact tussen u en uw huisarts. Om die taak op de juiste wijze uit te voeren, hebben zij soms informatie van u nodig. Daarom vragen zij u naar de reden van de afspraak voor het spreekuur of huisbezoek. Op die manier kunnen zij de agenda zo efficiënt mogelijk indelen. Denkt u langer dan 10 minuten voor een afspraak nodig te hebben, wilt u dat dan aangeven?

De assistentes kunnen beoordelen of uw komst urgent is of wellicht juist onnodig.  Bepaalde vragen kunnen de assistentes direct beantwoorden. Dit uiteraard op basis van instructies en onder toezicht van uw huisarts.

U kunt ook bij de assistente terecht voor uitstrijkjes, injecties, wondbehandeling, oren uitspuiten, tapen etc. Omdat deze handelingen veel tijd in beslag nemen gebeurt dit alles volgens afspraak.

Beltijden
U kunt de hele dag door bellen voor het maken van een afspraak voor het spreekuur, aanvragen terugbelspreekuur, röntgen en laboratorium uitslagen.
Wilt u een huisbezoek aanvragen belt u dit dan voor 08.30 door.
13-13.45 uur: uitslagen urine. Telefonisch spreekuur.

Pauze en werkoverleg
Wij verzoeken u vriendelijk om tussen 10. – 10.30 uur en 12-13 uur alleen voor spoedgevallen naar de praktijk te bellen.

Terugbelspeekuur.
Voor kort overleg kunt u een afspraak maken voor het telefonisch spreekuur van uw huisarts. U kunt dit aanvragen bij de assistente. De huisarts belt u dan terug.

Herhaalrecepten
Voor herhalingsrecepten  kunt u onze receptenlijn bellen, nummer( 0597)- 43 66 26 of nummer (0597)-42 34 56 keuze 3.
Dit nummer is 24 uur per dag bereikbaar.
Wanneer u voor 10 uur ingesproken heeft ligt het 2 werkdagen later na 15.00 klaar bij de apotheek.

Urine
Urine dient voor 09.30 uur ’s morgens te worden ingeleverd.  Voor het opvangen van urine dient men zich eerst te wassen (met water), vervolgens iets uit plassen en dan de urine opvangen in een potje. Dit noemt men ook wel een gewassen plas.

Spoed
Wanneer u tijdens kantooruren dringend medische hulp nodig heeft en de praktijklijn is bezet kunt u gebruik maken van ons spoed nummer. (0597) 42 37 97 of (0597) 42 34 56 keuze 1.

Doktersdienst Groningen: 0900-9229
De Doktersdienst Groningen verzorgt voor alle huisartsen in de provincie Groningen de spoedeisende huisartsenzorg tijdens de avond-, nacht- en weekenduren en op feestdagen.

Vakanties
Als uw huisarts op vakantie is dan kan u voor spoed gevallen bij de andere huisartsen
terecht  in de groepspraktijk. Voor controles/niet spoedeisende zaken verzoeken wij u te wachten tot dat uw huisarts terug is.

Klachten
Heeft u tips of opmerkingen t.a.v. onze praktijkvoering, laat het ons dan weten.
Bij klachten kunnen we in goed overleg een oplossing zoeken.
De huisartsen zijn aangesloten bij de klachtencommissie Huisartsen Noord Nederland.

Adressen & Telefoonnummers.

Huisarstengroepspraktijk Hommesplein
Dr. J.H. Hommesplein 33
9671 CZ Winschoten.

Praktijklijn    0597- 42 34 56

Receptenlijn:  0597- 43 66 26

Spoedlijn:   0597-42 37 97

Doktersdienst:  0900- 92 29

Apotheek Hommesplein  0597- 41 33 61

Apotheek Oldambtplein 0597- 41 23 31

Website:   www.huisartshommesplein.nl